อวานฮาร์ด

VS

Alians Lypova Dolyna

วันที่แข่ง 27 ต.ค. 2563 เวลา 19:00น.